Tag: Ví nam da bò

Ví nam da bò – da thật

Cách nhận biết DA THẬT – DA GIẢ 1. Nhận biết qua mùi Da thật khi đưa lên mũi ngửi có mùi ngai ngái của lớp da khi thuộc; còn vải giả da thì có mùi nilon hoặc có mùi