Tag: thời trang Harajuku

Thời trang Harajuku đã chính thức bị khai tử

 Dù nguyên do chính xác là gì thì Daphne Mohajer, một NTK cộng tác cùng Aoki cũng cho rằng phong cách Harajuku có dấu hiệu tuyệt chủng ngay từ năm 2010. “Quá khó khăn để tìm ra những nhân tố